Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Τέστ στη θερμοδυναμική


           Τέστ στη Θερμοδυναμική
Ονοματεπώνυμο………………………………………………...      22-11-2012  ΒΘ2

1.  Τρεις μαθητές συζητούν μεταξύ τους. Ο καθένας  υποστηρίζει ότι γνωρίζει τον τρόπο θέρμανσης ιδανικού αερίου χωρίς προσφορά θερμότητας. Ο πρώτος ισχυρίζεται ότι αυτό επιτυγχάνεται με ισόθερμη συμπίεση, ο δεύτερος με ισοβαρή εκτόνωση και ο τρίτος με αδιαβατική συμπίεση.
α.  Ποιος έχει δίκιο;                                                                
β.  Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.             (Μονάδες 10)                                                                
2.  Ιδανικό αέριο απορροφά από το περιβάλλο­ν θερμότητα Q = 800  και η εσωτερική του ενέργεια αυξάνεται κατά 300 J .  Κατά την εκτόνωσή του το αέριο παράγει έργο ίσο με
α.   1100 J.                      β.   500 J.                  γ.   800  J.            δ.   300  J.
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.              (Μονάδες 10)

3.  Ιδανικό μονατομικό αέριο συμπιέζεται ισόθερμα στο μισό του αρχικού του όγκου.
Α.  Η πίεση του αερίου: (επιλέξτε)
α.  διπλασιάζεται.               β.  υποδιπλασιάζεται.              γ.  παραμένει σταθερή.

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.                                     (Μονάδες 10)   

Δεν υπάρχουν σχόλια: