Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Τα θέματα των εξετάσεων για το 1 και 2 Κεφάλαιο στη Φυσική Γενικής παιδείας


ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ Γ

Σε μια διάταξη παραγωγής ακτίνων Χ τα ηλεκτρόνια ξεκινούν από την κάθοδο με μηδενική ταχύτητα και, αφού επιταχυνθούν, φτάνουν στην άνοδο με ταχύτητα υ=  10 7m/s
Η απόδοση της διάταξης είναι 1% (δηλ. το 1% της ισχύος της δέσμης ηλεκτρονίων μετατρέπεται σε ισχύ φωτονίων Χ). Η ισχύς των ακτίνων Χ που παράγονται είναι Ρx =10 W και ο χρόνος λειτουργίας της διάταξης είναι t=0,15 s.
Γ1. Να βρείτε την τάση μεταξύ ανόδου–καθόδου.
Μονάδες 6
Γ2. Να βρείτε την ενέργεια που μεταφέρει η δέσμη των ηλεκτρονίων στο χρόνο t.
Μονάδες 6
Γ3. Να βρείτε τον αριθμό των ηλεκτρονίων που φτάνουν στην άνοδο στη μονάδα του χρόνου.
Μονάδες 6
Ένα από τα παραγόμενα φωτόνια έχει μήκος κύματος τετραπλάσιο από το ελάχιστο μήκος κύματος των ακτίνων X που παράγονται. Το φωτόνιο αυτό παράγεται από μετατροπή μέρους της κινητικής ενέργειας ενός ηλεκτρονίου που προσπίπτει στην άνοδο, σε ενέργεια ενός φωτονίου.
Γ4. Να βρείτε το ποσοστό της κινητικής ενέργειας του ηλεκτρονίου που μετατράπηκε σε ενέργεια φωτονίου.
 Δίνονται: e=1,6 10-19 C , me=9 10-31 Kg                                                               Μονάδες 7
Μάιος 2012
Εδώ θα βρείτε τις ασκήσεις που έχουν μπεί στις πανελλαδικές στα θέματα 1 και 2 στη Γενική Παιδεία μέχρι και φέτος.Καλό διάβασμα. Για περισσότερα στη τάξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: