Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Φορά τριβής σε στερεό σώμα που μεταφέρεται και ταυτόχρονα περιστρέφεται.


Στερεό σώμα που μεταφέρεται και ταυτόχρονα περιστρέφεται (σύνθετη κίνηση) και η δύναμη ασκείται σε τυχαίο σημείο της κατακόρυφης διαμέτρου  του.

 

Δίσκος μάζας m  και ακτίνας  R  κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο. Σε τυχαίο σημείο της περιφέρειας του τροχού Α ,που απέχει απόσταση χ από το κέντρο Κ του δίσκου μέσω ενός αβαρούς νήματος, που  είναι τυλιγμένο στο τροχό, ασκείται οριζόντια δύναμη με μέτρο F. Αρχικά ο τροχός βρισκόταν σε ηρεμία και κατά τη κίνηση του δεν υπάρχει ολίσθηση μεταξύ νήματος και τροχού . Δίνεται η ροπή αδράνειας του τροχού ως προς το κέντρο μάζας του Ι = ½ mR2. Να βρείτε συναρτήσει του x:

i)     την επιτάχυνση του κέντρου μάζας του τροχού.

ii)   τη στατική τριβή που ασκείται στο τροχό.

iii)  Σε πόση κατακόρυφη απόσταση πάνω από το κέντρο Ο του τροχού πρέπει να ασκηθεί η οριζόντια δύναμη F, ώστε η στατική τριβή που ασκείται στο τροχό να μηδενιστεί.

Για δείτε τη συνέχεια...Πατήστε εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: